איקון תפריט
איקון פייסבוק

מבטיחים ומקיימים

מה היה מה במצע מה עכשיו

אין תוכנית סיעוד לאומית, קשישים רבים ומשפחותיהם לא עומדים בהוצאות הסיעוד, מבחני הכנסה נוקשים לילדי המטופלים, מחסור בשעות סיעוד.

חיזוק והנגשת הסיעוד.

תוכנית סיעוד לאומית הכוללת העלאה של קצבת הסיעוד, הקלה במבחני הכנסה, הגעת צוותים רפואיים לבתי הקשישים הסיעודיים, תוספת שעות סיעוד -בעלות 900 מיליון ש"ח.

קשישים לא מקבלים השתתפות של המדינה בטיפולי שיניים.

השתתפות בטיפולי שיניים מגיל 75.

השתתפות בטיפולי שיניים מגיל 75 במסגרת תוכנית הסיעוד הלאומית.

קשישים לא מקבלים השתתפות של המדינה בטיפולי שיניים.

השתתפות בטיפולי שיניים מגיל 75.

השתתפות בטיפולי שיניים מגיל 75 במסגרת תוכנית הסיעוד הלאומית.