איקון תפריט
איקון פייסבוק

מבטיחים ומקיימים

מה היה מה במצע מה עכשיו

-אבות לא יכלו לצאת לתקופת לידה והורות עם האם אלא על חשבונה ובמקומה

-הורים לא יכלו להתחלק באופן שווה בימי המחלה ולקבל שכר על אותם ימי מחלה באופן משותף

עידוד השוויון בנטל ההורות

-חוק חופשת לידה לאבות

-חוק חלוקת ימי מחלה לילד שיתחלק בין ההורים באופן שווה