איקון תפריט
איקון פייסבוק

מבטיחים ומקיימים

מה היה מה במצע מה עכשיו

אלפי דירות מוזנחות בדיור הציבורי.

שימוש ברווחי מכירת דירות ציבוריות לטובת שיפוץ דירות מוזנחות כדי לשפר את איכות חייהם של המתגוררים בדיור ציבורי.

הקצאת 250 מיליון ₪ לשיפוץ אלפי דירות בדיור הציבורי.

רכישת 43 דירות בשנה בין 2010-2014.

צמצום משמעותי של התור לדיור הציבורי על ידי הגדלת הסיוע בשכר דירה.

מאז 2015 נרכשו 1,621 דירות לדיור הציבורי ומהלכים שסיפקו מהנה ל-5,100 משפחות זכאיות.