איקון תפריט
איקון פייסבוק

מבטיחים ומקיימים

מה היה מה במצע מה עכשיו

אין תוכנית סיעוד לאומית, קשישים רבים ומשפחותיהם לא עומדים בהוצאות הסיעוד, מבחני הכנסה נוקשים לילדי המטופלים, מחסור בשעות סיעוד.

חיזוק והנגשת הסיעוד.

תוכנית סיעוד לאומית הכוללת העלאה של קצבת הסיעוד, הקלה במבחני הכנסה, הגעת צוותים רפואיים לבתי הקשישים הסיעודיים, תוספת שעות סיעוד -בעלות 900 מיליון ש"ח.

קשישים לא מקבלים השתתפות של המדינה בטיפולי שיניים.

השתתפות בטיפולי שיניים מגיל 75.

השתתפות בטיפולי שיניים מגיל 75 במסגרת תוכנית הסיעוד הלאומית.

חולים מתקשים לשלם על תרופות.

הפחתת ההשתתפות העצמית לתרופות.

השר כחלון חתם על צו המוזיל תרופות בכ-5%.

רפואה פרטית שבאה על חשבון המטופלים ברפואה הציבורית.

נפעל בצורה תקיפה כנגד תופעת הרפואה השחורה בישראל, תוך יצירת כללים והוראות, אשר ימנעו ניצול של משאבי בתי החולים לטובת רפואה פרטית.

-הפיכת בית החולים אסותא באשדוד מפרטי לציבורי
– תשלום על ניתוח פרטי לא יינתן ישירות לרופא אלא לביה"ח
-רופא ימתין חצי שנה כדי לקבל באופן פרטי אדם שפגש בבי"ח ציבורי
-הביטוחים הפרטיים והמשלימים יכסו רק ניתוחים שבוצעו ע"י רופאים ברשימות הסדר

תורים ארוכים לבדיקות, טיפולים וניתוחים.

.נקצר את זמני ההמתנה לתורים.

אישור רפורמת קיצור התורים ב-800 מיליון ₪.

קשישים לא מקבלים השתתפות של המדינה בטיפולי שיניים.

השתתפות בטיפולי שיניים מגיל 75.

השתתפות בטיפולי שיניים מגיל 75 במסגרת תוכנית הסיעוד הלאומית.

סל תרופות נמוך מדי, חסרות תרופות בסל, חולים רבים נותרים ללא מימון לתרופותיהם

נפעל להרחבה ניכרת של סל הבריאות.

הגדלה של סל התרופות ב-550 מיליון ₪ בשנה.