איקון תפריט
איקון פייסבוק

מבטיחים ומקיימים

מה היה מה במצע מה עכשיו

-קצבאות הנכים איבדו מערכן מאז 2003.

-לא היתה עלייה משמעותית בקצבאות הנכים במשך שנים רבות.

עידוד התעסוקה והיזמות בקרב אנשים עם מוגבלות.

העלאת קצבאות הנכות בסכום הסטורי של 4.3 מיליארד ₪ בהתאם למסקנות ועדת זליכה שמונתה על ידי שר האוצר להעלאת הקצבאות.