איקון תפריט
איקון פייסבוק

מבטיחים ומקיימים

מה היה מה במצע מה עכשיו

זכויות העובדים של בני נוער רבים נרמסים במקומות עבודה.

נאכוף ענישה מחמירה על פגיעה בזכויות עבודה של נערים.

הועדה לזכויות הילד בראשות ח"כ יפעת שאשא ביטון יזמה ויישמה תוכנית להגברת הפיקוח והאכיפה על זכויות נוער עובד בשיתוף עם כל משרדי הממשלה הרלוונטים. התוכנית פועלת מ-2016 ונותנת מענה לבני נוער רבים שלא מכירים את זכויותיהם.