איקון תפריט
איקון פייסבוק

מבטיחים ומקיימים

מה היה מה במצע מה עכשיו

מחסור במעונות לדיור במחיר הוגן לסטודנטים.

נסיר את החסמים המעכבים בנית מעונות סטודנטים בישראל.

חוקים לעידוד בניית מעונות סטודנטים ותחילת הליך בנייה של אלפי מעונות.

אין חקיקה שמגדירה את מעמדם של המשכיר והשוכר.

נפעל לחקיקת 'חוק שכירות הוגנת' לקביעת כללים ברורים שיחייבו כל הסכם שכירות.

אישור חוק שכירות הוגנת בכנסת.

שכר חיילי צה"ל הסדירים נמוך.

העלאת שכר חיילי החובה בצה"ל.

הגדלת שכר חיילי חובה באופן מידי עם כניסתנו לממשלה ב-2015.

לא היתה חקיקה ששהגנה על השוכרים בפני בעלי הבית והסדירה את יחסיהם.

חקיקת חוק שכירות הוגנת לקביעת כללים ברורים שיחייבו כל הסכם שכירות.

חוק שכירות הוגנת אושר בכנסת ביולי 2017 בהובלת ח"כ רועי פולקמן, חקיקה לעידוד שכירות ארוכת טווח.