איקון תפריט
איקון פייסבוק

מבטיחים ומקיימים

מה היה מה במצע מה עכשיו

עסקים קטנים נפגעים מהליך ביורוקרטי ומסורבל של הוצאת רישיון עסק.

ייעול הליך קבלת רשיון עסק.

רפורמת רישוי העסקים האריכה את תוקף רישיונות העסק והקלה על הביורוקטיה של עסקים קטנים.

אזורי תעסוקה מרחביים.

יצירת אזורי תעסוקה מרחביים גדולים.

תכנון ופיתוח של כ-3000 דונם אזורי תעסוקה מרחביים ב-10 מוקדים ברחבי הארץ.

עסקים קטנים נאלצו לשלם אגרות כמו חברות גדולות במכרזים ממשלתיים.

ניצור מערכת פשוטה, יעילה ונוחה לשימוש כדי להקל על הגישה של עסקים קטנים ובינוניים למכרזי רכש ממשלתיים.

ביטול אגרות לעסקים קטנים במכרזים ממשלתיים.

אין דמי אבטלה לעצמאיים.

נחקוק דמי אבטלה לעצמאיים.

אישור חוק פיצויי סגירת עסק לעצמאיים.

מוסר תשלומים של גופי ציבור שסובלים ממנה בעיקר העסקים הקטנים והבינוניים.

הגבלת תנאי התשלום של גופים ציבוריים לעסקים קטנים ובינויים לשוטף פלוס 30 יום.

העברת חוק שוטף פלוס 30 של גופים ציבוריים כלפי ספקים (מרס 2017).