איקון תפריט
איקון פייסבוק

מבטיחים ומקיימים

מה היה מה במצע מה עכשיו

כרטיסי האשראי בבעלות הבנקים – אין תחרות.

הפרדת חברות כרטיסי האשראי מבעלות הבנקים.

חוק הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים אושר.

לא נפתח בנק בישראל מאז 1969.

עידוד כניסת שחקנים חדשים לשוק הבנקאות.

אישור פתיחת בנק דיגיטלי.

הליך קשה ומסורבל להעברת חשבון מבנק לבנק – פגיעה בתחרות.

פישוט הליך העברת חשבון בדומה לניידות המספרים בסלולר.

ב-2019 תיושם רפורמת ניוד חשבוני הבנק.