איקון תפריט
איקון פייסבוק

מבטיחים ומקיימים

מה היה מה במצע מה עכשיו

אין חקיקה שמגדירה את מעמדם של המשכיר והשוכר.

נפעל לחקיקת 'חוק שכירות הוגנת' לקביעת כללים ברורים שיחייבו כל הסכם שכירות.

אישור חוק שכירות הוגנת בכנסת.

בתחילת העשור שווקו 25,000 דירות בשנה.

תוכנית דיור לטיפול בחסמים בשרשרת הייצור לבניית דירה.

ב-2017 שווקו כשבעים אלף דירות חדשות.

בתחילת העשור תוכננו 25,000 דירות בשנה.

תוכנית דיור לטיפול בחסמים בשרשרת הייצור לבניית דירה.

שיא בכל הזמנים – 125,000 תכנוני דירות ב-2017.

עלייה מתמדת במשך עשור של מחירי הדיור ב-6-10% בשנה.

יישום תוכנית כחלון לפתרון משבר הדיור שתתן למשפחות אפשרות לקנות דירות במחיר סביר.

תוכנית מחיר למשתכן נפתח לכלל ציבור רוכשי דירה ראשונה ועד היום זכו 50,000 זוגות צעירים בדירות במחיר הוגן. ירידת מחירי דיור ב2.1% מתחילת 2018.

לא היתה חקיקה ששהגנה על השוכרים בפני בעלי הבית והסדירה את יחסיהם.

חקיקת חוק שכירות הוגנת לקביעת כללים ברורים שיחייבו כל הסכם שכירות.

חוק שכירות הוגנת אושר בכנסת ביולי 2017 בהובלת ח"כ רועי פולקמן, חקיקה לעידוד שכירות ארוכת טווח.

גורמי הבניה היו מפוזרים בין משרד הממשלה: מינהל התכנון במשרד המנים, רשות מקרקעי ישראל, משרד השיכון, משרד האוצר.

הכפפת כל הרשויות תחת גורם אפקטיבי אחד.

הקמת מטה הדיור הלאומי שמוביל את פעילות גופי הנדל"ן הממשלתיים ומתאם ביניהם: רשות מקרקעי ישראל, דירה להשכיר, מינהל התכנון ומשרד הבינוי והשיכון.

13 שנה לקח לתכנן ולבנות דירה בישראל.

תכנית שתקצר את שרשרת הייצור לבניית דירה בישראל מ-13 שנים ל-7 שנים.

קיצור הליכי התכנון והבניה באופן משמעותי הודות לזירוז הליכי התכנון והבניה.