איקון תפריט
איקון פייסבוק

פנסיה | מצע מפלגת "כולנו" בראשות משה כחלון

פנסיה היא רשת הביטחון התקציבית של כולנו ביציאה לגמלאות. בשנים האחרונות טיפלנו לעומק בגורמים לספקות ולחששות באשר לעתידם הפנסיוני של אזרחים רבים. הורדנו בשוק הפנסיה את עלות דמי הניהול הגבוהים באמצעות קרנות ברירת מחדל ובכך חסכנו את העלות העקיפה של הקרנות ומכשירי ההשקעה השונים, אשר מתגלגלת על כלל החוסכים במסגרת תיק ההשקעות. נמשיך לטפל בריכוזיות בשווקי הפנסיה והביטוח ובניגודי העניינים המובנים היוצרים עיוותים ומשיתים עלויות עודפות על המבוטחים, בכדי להבטיח שכולנו נוכל להזדקן בכבוד.

מה עשינו?

  • הקמנו את קרנות ברירת המחדל בהן נגבים דמי ניהול מינימאליים והן פתוחות להצטרפות כל עובד וחוסכות עשרות עד מאות אלפי שקלים לחסכון הפנסיוני.
  • הוזלת עמלות הניהול – הקטנו את דמי הניהול הגבוהים יותר שמשלמים החוסכים המוחלשים יותר. זאת על ידי חיוב הגופים המוסדיים להקים מסלולי השקעה פסיביים )עוקבי-מדדים של מניות ואג"ח( במגוון מסלולים בדמי ניהול נמוכים, שיהוו ברירת מחדל לחוסכים.
  • צמצמנו את ניגוד העניינים של סוכנים פנסיונים, בהיותם גם משווקים וגם יועצים.
  • ניתקנו את הקשר הכפוי של העובד עם "מנהל ההסדרים" שנבחר על ידי המעביד, דבר שיתרום להגברת התחרות בשוק.
  • הוזלת ביטוחי הבריאות הפרטיים.

מה נעשה?

נמשיך לתקן עיוותים צרכניים ואחרים בשוק הפנסיה והביטוח:

  • נחוקק את חוק בוררות חובה בביטוח – במקום שחברות הביטוח יגררו את המבוטחים לבתי משפט ויתישו אותם בדיונים אינסופיים, מבוטח שלא קיבל את המגיע לו מחברת הביטוח יוכל לפנות למוסד בוררות בחסות המדינה, שבו יתבררו חילוקי הדעות על- בסיס מסמכים, בלי צורך בעו"ד, בהליך מהיר ויעיל.
  • נקבע עמלת הפצה אחידה
  • נעגן את עצמאות ועדות ההשקעה, תוך קביעת סף מקצועי – כיום ועדות ההשקעה של הגופים המוסדיים שמנהלים את כספי הפנסיות שלנו, כוללות אנשים שאינם מקצועיים, אלא משרתים את בעלי השליטה במוסדיים.
  • נחייב פרסום הצבעת הדח"צים בעסקאות בעלי עניין – כיום הגופים המוסדיים אינם מקיימים פיקוח על התנהלות החברות בהן מושקע הכסף. כתוצאה מכך עסקאות בעלי עניין, בהן בעלי השליטה פוגעים במשקיעים, הן עניין שבשגרה.
  • נעגן את עצמאות הדח"צים כך שימונו על ידי הציבור – כיום הדירקטורים הציבוריים בחברות הציבוריות ממונים כיום על ידי בעלי השליטה, ולכן אינם גורם בקרה אפקטיבי.

 

איקון פייסבוק איקון טוויטר איקון גוגל פלוס לשתף: