איקון תפריט
איקון פייסבוק

נטו משפחה – המרכיבים העיקריים

הדגל העיקרי שמנופפת מפלגת כולנו הוא צדק חברתי, ואך טבעי שאחת הפעולות הבולטות של משה כחלון כשר אוצר ושל אלי כהן כשר כלכלה תהיה מאבק ביוקר המחיה. במסגרת מאבק קריטי זה הושקה באפריל 2017 תוכנית נטו משפחה שמטרתה היא הגדלת ההכנסה הפנוי של מעמד הביניים ושל השכבות המוחלשות.

סבסוד צהרונים

מרכיב בסיסי אחד של תוכנית נטו משפחה הוא סבסוד צהרונים. הסבסוד הוא בהתאם לרמה הסוציו-אקונומית של כל ישוב בארץ. באשכולות החלשים ביותר היה קיים סבסוד כמעט מלא עוד בטרם השקתה של התוכנית וכמובן שמצב זה יישמר. באשכול הרביעי ובאשכול החמישי גובה ההטבה השנתית למשפחה הוא כ-3,500 ש"ח לכל ילד בגילאי 3 עד 8, באשכול השישי ההטבה השנתית היא גם כן כ-3,500 ש"ח עבור ילדים בכיתות א' ו-ב', באשכול השביעי ההטבה השנתית היא כ-2,500 ש"ח, גם כן עבור תלמידי כיתות א' ו-ב', ואילו ב-3 האשכולות העליונים ההטבה השנתית מסתכמת בכ-1,800 ש"ח לילדים בגילאים הנ"ל.

תוספת נקודות זיכוי

מרכיב משמעותי אחר של תוכנית נטו משפחה הוא הוספת נקודות זיכוי להורים, כשכל נקודה שכזו מגדילה באופן טבעי את ההכנסה הפנויה ומרחיבה את מנעד האפשרויות. אימהות זוכות לתוספת של נקודת זיכוי עבור ילדים עד גיל שנה (במקום 0.5 נקודות – נקודה וחצי), ולתוספת של חצי נקודה עבור ילדים בני שנה עד חמש שנים (במקום שתי נקודות זיכוי – 2.5). גברים זוכים לנקודה וחצי עבור ילדים עד גיל שנה, ו-2.5 נקודות עבור ילדים בני שנה עד חמש, כשקודם לכן גברים קיבלו נקודות זיכוי רק עבור ילדים בני 4 ומטה. התוספת בפועל היא בהתאם לגובה ההכנסה, כשבמרבית המקרים מדובר על כ-2,000-2,500 ש"ח לשנה לאב וסכום דומה לאם, כך שמצבן של משפחות רבות מאוד ישתנה משמעותית לטובה.

הרחבת מענק עבודה

הרכיב השלישי של תוכנית נטו משפחה הוא הרחבת מענק עבודה – שמוכר גם כ"מס הכנסה שלילי". מטרת צעד זה היא הרחבת ההשתתפות בשוק התעסוקה ושיפור משמעותי של המצב הכלכלי של העובדים שנמצאים ברמת שכר נמוכה יחסית (5 העשירונים התחתונים).

על-מנת לצמצם את הפערים הכלכליים והחברתיים החליט משה כחלון הן להגדיל את מענק העבודה, הן להרחיב את הזכאות לו מבחינת גובה ההכנסה והן לקבוע שוויון בין גברים לנשים (כך שגם לגברים תהיה מוטיבציה גבוהה יותר לעבוד, גם כשהשכר נמוך יחסית). כך למשל עבור שכר של 5,000 ש"ח או פחות התוספת להכנסה תהיה 495 ש"ח לחודש גם לאב וגם לאם כשבמשפחה יש ילד או שניים, ו-720 ש"ח לחודש במשפחות בנות 3 ילדים או יותר.

צעדים נוספים לשיפור המצב הכלכלי של כולנו

במקביל לתוכנית נטו משפחה יזם וקידם שר האוצר משה כחלום גם את תוכנית נטו הוזלות שבמרכזה הפחתת מכסים ומסי קנייה לשורה ארוכה של מוצרים ובהם בגדים, מכשירי חשמל חיוניים, צעצועים, מוצרי תינוקות, גופי תאורה ועוד.

עוד יוזמות של חברי הכנסת של מפלגת כולנו בתחום הכלכלי הן הארכת חופשת הלידה (על סמך הצעת החוק של רחל עזריה), הגדלת מספר ימי החופשה של כולנו (חוק נוסף שאותו הובילה חברת הכנסת עזריה), קידום הרפורמה במערכת הבנקאית (מהלך שמוביל אלי כהן, תחילה כיו"ר ועדת הרפורמות וכעת כשר הכלכלה) ושורה ארוכה של צעדים שעצרו את מגמת העלייה המופרזת במחירי הדיור ובראשם תוכנית מחיר למשתכן.

איקון פייסבוק איקון טוויטר איקון גוגל פלוס לשתף: