русский français english

צמצום פערים בחברה הישראלית

המצע של כולנו

טיפול בפערים המהווים איום על חוסנה הלאומי של ישראל, שיוויון הזדמנויות בחינוך, חיזוק מערכת הבריאות, קידום נשים, טיפול בקשישים ואימוץ המלצות הועדה למלחמה בעוני

 

אנחנו מתחייבים:
  • ליישם חינוך דיפרנציאלי, להשקיע יותר במקומות שבהם חסר
  • להרחיב את סל הבריאות ולקצר זמני המתנה בתורים
  • ליישם את המלצות דו”ח הועדה למלחמה בעוני(דו”ח אלאלוף)לקדם שוויון הזדמנויות מלא לנשים

 

 

הפערים החברתיים ואי השוויון מכבידים על פוטנציאל הצמיחה של המשק. תאוריית הצמיחה המחלחלת, לפיה הצמיחה תחלחל אל השכבות החלשות קרסה. הצמיחה הכלכלית אינה מורגשת בקרב אוכלוסיות מוחלשות. על גישה זו  להשתנות, כך שצמצום הפערים ואי השוויון יביאו להגברת הצמיחה.

נשקיע בצעירים, בשימור היתרון האיכותי של ישראל, נשקיע לכל אורך מעגל החיים, נשקיע יחד עם התעשייה למען הציבור ורווחתו, נשקיע כך שפירות הצמיחה לא יתרכזו בשכבת אוכלוסייה צרה, נשקיע כך שפירות הצמיחה יחלחלו אל הפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל.

 1. שוויון הזדמנויות בחינוך

הפערים החברתיים מהווים איום מהותי על חוסנה הלאומי של ישראל. אנו מאמינים שהכלי המרכזי לצמצומם הינו חינוך ציבורי מצוין, המאפשר שוויון הזדמנויות באמצעות הקטנת השפעת הרקע הסוציו- אקונומי על הישגי התלמידים ואיכות למידתם.

מפלגת ‘כולנו’ רואה בחינוך חינם ונגיש לכלל אזרחי המדינה חובה בסיסית של המדינה כלפי כלל אזרחיה. החינוך הוא הגורם המרכזי בקיום אנושי בכבוד ובתרומה למען הקהילה, החברה והמדינה. אנו מאמינים כי זהו המשאב החשוב ביותר שהמדינה חייבת להשקיע בו, למען חוסנה של החברה ולמען המשך קיומה.

השקעה בחינוך היא השקעה לטווח ארוך, השקעה בחינוך היא מחולל הצמיחה הגדול והמשמעותי ביותר. לעומת זאת, הזנחת החינוך היא מחולל העוני העיקרי. באופן רשמי, במדינת ישראל קיים חוק חינוך חובה, אשר המדינה מחויבת לממנו חינם עבור ההורים, בפועל, המצב שונה לחלוטין. במשפחה הישראלית הממוצעת ההוצאה הכספית על חינוך היא עדיין סעיף משמעותי בהוצאותיה השוטפות.

מפלגת ‘כולנו’ תפעל למען חינוך חינם ואיכותי במסגרות בתי הספר השונות, שמטרתו צמצום פערים בין האוכלוסיות השונות. חינוך חינם ואיכותי שיעניק הזדמנויות שוות לכלל ילדי ישראל.

 

מפלגת ‘כולנו’ תפעל בשלושה מישורים על מנת לצמצם את הפערים החברתיים בחינוך, ותיישם אותם באופן מידי במסגרת פיילוט שיתקיים ב-300 בתי ספר:

א.  הגדלת הדיפרנציאליות בתקצוב בתי הספר והרשויות המקומיות, על פי מדדים רלוונטיים ומפולחים.

ב.  התאמת הפדגוגיה למאה ה-21 במוסדות החינוך, בדגש על הפריפריה החברתית- גאוגרפית.

ג.  מניעת נשירה גלויה וסמויה באמצעות גיוון תכניות לימוד והסמכות מקצועיות.

 

1. א. הגדלת הדיפרנציאליות בתקצוב בתי הספר והרשויות המקומיות על פי מדדים רלוונטיים ומפולחים

 

ברמת בית הספר

 

נגדיל את התקצוב למוסדות חינוך בהם הוא נדרש במיוחד. נגדיל משמעותית את חלוקת השעות באופן דיפרנציאלי, על פי פרופיל תלמידים בית ספרי.

נעמיק ונרחיב רפורמות הנוגעות לתקצוב הדיפרנציאלי (כולל אלו שלא יושמו במלואן, או הוגבלו לבתי הספר היסודיים בלבד) תוך תהליכי בקרה ומדידה צמודים. נפעיל את התקצוב הדיפרנציאלי בכל השכבות מכיתה א’ ועד יב’.

בחטיבות העליונות נערוך שינוי הדרגתי בשיטת התקצוב, מאחידה לדיפרנציאלית, כך שתתבסס על פרופיל תלמידים בית ספרי ועל מדד הטיפוח של הרשות המקומית. כיום, בחטיבה העליונה התקצוב הינו שקלי ומועבר דרך הרשות המקומית, על פי מפתח של מספרי תלמידים ובהתאם למסלול הלימוד שלהם. נפעל לתקצוב המאפשר מגוון של מסלולי לימודים בהתאם לצרכי התלמידים.

 

ברמת הרשות המקומית

 

מערך תומך חינוך- מערך זה (כוח אדם מנהלי, הסעות) מתוקצב באופן שווה על ידי משרד החינוך ללא קשר לאיתנותה הכלכלית של הרשות המקומית. נבחן את המצב הקיים על מנת להעביר סיוע נוסף לרשויות חלשות ולקיים תקצוב דיפרנציאלי של הרשויות השונות הן על פי מדדים פריפריאליים והן על פי המדד הסוציו-אקונומי, בדגש על היבטים טיפוליים, שנחיצותם עומדת, לרוב, בהתאמה לאיתנותה של הרשות.

מערך הסיוע בגני הילדים- נבחן ונטפל בסוגיית המערך המסייע, סייעות בגני הילדים  של הגיל הרך, בגילאי 3-6, נקבע קריטריונים ברורים להגדלת כח אדם בגן, בתהליך רב שנתי ובשיתוף המכללות להכשרת מורים וגננות.

כדי לוודא שהתקצוב אכן מגיע ליעדו, קבלתו תהיה מותנית ביישום הכלים הפדגוגיים של המאה ה-21.

 

1. ב. התאמת הפדגוגיה למאה ה-21 במוסדות החינוך, בדגש על הפריפריה החברתית- גיאוגרפית, באמצעות הצעדים הבאים:

 

  1. העצמת מורים במערכת החינוך
  2. חיזוק בתי הספר על ידי הבאת כוחות הוראה חדשים
  3. העצמת תלמידים
  4. מרחבי למידה מותאמים לשיטות הפדגוגיות החדשות
העצמת מורים במערכת החינוך, חיזוק בתי הספר על ידי הבאת כוחות הוראה חדשים, העצמת תלמידים ומרחבי למידה מותאמים לשיטות הפדגוגיות החדשות

 

1. ב. 1. העצמת מורים במערכת החינוכית

 

איכות ההוראה היא מרכז החינוך. המורים ובראשם המנהל הינם הגורם המכריע באיכותו של בית הספר. לכן, הקצאת שעות הוראה נוספות ללא ליווי והכשרת המורים, אינה אפקטיבית דיה. בישראל משרתים כיום כ- 120,000 מורים, השקעה בהם הינה יעד ראשון במעלה.

העצמת המורים והענקת החופש למנהלי בתי ספר להסיט משאבי זמן לטובת הכשרת ואימון המורים, יעמדו בראש סדר העדיפויות שלנו. קידומם של המורים יושפע ממידת הכשרתם הרלוונטית לתחום הוראתם ובזיקה להוראה מותאמת למאה ה-21. המורים ישולבו בתכנית מובנת ולווי מקצועי לצורך יישום.

הרחבת הגמישות הניהולית ברמת בית הספר והמנהל – הנהלת בית הספר תוכל לקבוע בחלק משעות הלימוד את התכנים ואופן ניצול השעות. בנוסף, המנהלים יבצעו הערכת ביצועי המורים ויינתנו להם סמכויות מוגבלות במתן תמריצים חיוביים ושליליים למורים.

 

1. ב. 2. חיזוק בתי הספר על ידי הבאת כוחות הוראה חדשים

  •  נשקיע במשיכת כוחות איכותיים להוראה, הכשרתם והשמתם בבתי ספר הנזקקים להם ביותר, בשיתוף הרשויות המקומיות.
  • נחיל מפתח שכר דיפרנציאלי ובו תמריצים להוראה על פי תנאי העבודה (פרופיל תלמידים, תמיכת רשות מקומית, ריחוק גאוגרפי, אטרקטיביות למגורים).
  •  נקדם, בשיתוף מוסדות הכשרה וארגוני מגזר שלישי, תכניות הסבה אקדמאיות, הכוללות מיון והכשרה איכותיים, תוך ליווי מקצועי רצוף לאורך השנים הראשונות במערכת, מעבר לקיים כיום.

 

 1. ב. 3. העצמת תלמידים במערכת החינוך

מורים מצוינים הם מורים בעלי ידע בתחומם, אך גם בעלי ידע כללי רב, אופקים רחבים ולא פחות חשוב – בעלי יכולות בין אישיות מעולות. תשתית החינוך במאה ה-21, ראוי שתתבסס על שיפור המפגש הבינאישי בין מורה לבין תלמיד ולשם יש לכוון חלק ניכר ממשאבי תקציב החינוך.

טיפוח המצוינות – תלמידים בעלי יכולת וכישרון ראויים למענה שיהלום את צרכיהם, ללא קשר לרקע שבאו ממנו. החוסן הלאומי שלנו תלוי גם במצוינות התלמידים במדעים, טכנולוגיה, מדעי הרוח ואמנות. אתגריה של ישראל מחייבים שימת דגש מיוחד על הגברת מיצוי הפוטנציאל בתחומי המתמטיקה והפיסיקה ברמות הגבוהות. נתעדף את תכניות המצוינות השונות, בדגש על קידום השכבות החלשות, שאינן זוכות למענה ראוי בתחום הזה.

 

1. ב. 4. מרחבי למידה מותאמים לפדגוגיה חדשנית של המאה ה – 21

יצירת מרחבי למידה ייחודיים בתוך בתי הספר, המותאמים ללמידה הדינאמית ולמודלים חדשניים. למרות התקדמות הטכנולוגיה, המחקר הפדגוגי וגישות ההוראה – חזות בית הספר הישראלי במאה ה-21 לא השתנתה מהותית. כדי לקדם פדגוגיה חדשה יש לעבור מכיתות הלימוד המסורתיות לסביבות למידה מותאמות, המאפשרות יותר למידה ודרכי הוראה מגוונות .

 

1.  ג. מניעת נשירה גלויה וסמויה באמצעות גיוון תכניות הלימוד

 

תלמידים רבים אינם מוצאים את מקומם במסגרת תכניות הלימודים הקיימות. חלקם מסיימים 12 שנות לימוד או פחות, ללא תעודה משמעותית המעניקה להם תחושת הצלחה, תקווה, או מאפשרת להם השתלבות בשוק העבודה.

נשירת תלמידים נובעת מגורמים שונים ביניהם: תפיסה חינוכית של צוות בית הספר, תת- הישגיות, אי סדירות ביקורים בבית הספר ומשברים בבית התלמיד. תפקידו של בית הספר הוא למצוא עבור כל תלמיד את אזור המצוינות שלו, שיהווה עבורו עוגן איתן.

תפיסה שמתרכזת רק בהעלאת אחוזי הזכאים לבגרות, במחיר של הנשרת תלמידים עד לכיתה י”ב, איננה מוסרית ואינה חינוכית.

מערכת חינוך ראויה היא כזו המאפשרת לתלמיד לסיים 12 שנות לימוד יחד עם חבריו למחזור, בתוך קהילתו הטבעית. זהו תנאי הכרחי להתפתחותו התקינה ובטחונו העצמי של התלמיד. הישגיות שנמדדת בזכאות ואיכות תעודת הבגרות, הינה יעד מרכזי וראוי של מערכת החינוך. יחד עם זאת, אנו נפעל  למדידת איכות בית הספר גם על פי מדדים אחרים, כגון מניעת נשירה ואקלים חינוכי- ערכי.

 

1. ג. 1. תלמיד לא יונשר מבית הספר גם אם אינו בעל הישגים בחלק מהתחומים  אנו נדאג לטפח את התחום בו הוא מצטיין או מוכשר בו (אמנותי, טכנולוגי, הומניסטי או מדעי). תלמיד יקבל הזדמנות להתרכז בתחום מצוינותו ולקבל תעודת בגרות חלקית (כולל תלמידי החינוך המיוחד). תלמיד שיהיה מעוניין בכך יוכל להשתתף בכתה י”ב, במידה והישגיו מנבאים השגת תעודת בגרות חלקית, בקורס מקצועי-ייעודי שיבחר במסגרת מרכזי הכשרה אזוריים.

 

1. ג. 2.  התעודה המקצועית תינתן במסגרת בית הספר בו לומד התלמיד, כדי לאפשר לו לסיים 12 שנות לימוד יחד עם חבריו. התעודה המקצועית תאפשר לתלמיד “לעמוד על רגליו” בזכות עצמו, ותעניק לו תחושת מסוגלות וביטחון להשתלב בשוק העבודה לאחר שירותו הצבאי. עם שחרורו יתאפשר לתלמיד להשתלב בתכניות להשלמת בגרות לצד העבודה.

 

1. ג. 3. נאפשר גיוון בתוכניות הלימוד, כולל הכנסת החינוך הטכנולוגי לסוגיו והכשרות מקצועיות אל תוך בית הספר, כדי להביא את כלל התלמידים לסיום חוק לימודיהם בכבוד ביחד עם חבריהם, תוך מיצוי המצוינות והכישרונות שלהם.

 

1. ג. 4. במקרים בהם, למרות כל המאמצים, ינשור התלמיד מביה”ס, מבחירה או בעקבות החלטת המערכת, יוכל התלמיד להיקלט בבתי ספר יומיים לנושרים, בתי ספר פנימיתיים, בתי ספר בפיקוח משרד הכלכלה (התמ”ת), במסגרת קידום נוער ועוד. מוסדות אלו יחויבו בהכנת תכנית קידום אישית לכל תלמיד .

 

1. ג. 5. הכלת נוער בסיכון- הטיפול בנוער בסיכון (כ -300,000 מגיל הגן ועד  18 על פי דו”ח שמידט 2002 ) מפוזר היום בין מספר משרדי ממשלה וארגוני מגזר שלישי (מופרטים או פילנטרופיים). כך לדוגמא. המנהל לחינוך התיישבותי מטפל במועצות האזוריות (על פי רוב איתנות כלכלית) ובכפרי הנוער הפנימיתיים (רובם ככולם נוער בסיכון ). נפעל להקים במשרד החינוך גוף מרכזי לטיפול בנוער בסיכון, שיעבוד ישירות מול מנכ”ל המשרד ובשיתוף פעולה עם המשרדים החברתיים האחרים והארגונים השותפים.

 

1. ג. 6. חינוך מבוגרים- חינוך אינו מסתיים בגיל 18. עבור מאות אלפי צעירים והוריהם השלמת השכלה היא חיונית. היא מאפשרת רכישת אוריינות בסיסית לטובת התפתחותם התקינה של ילדיהם. בנוסף, מסייעת בתיקון הדימוי העצמי והשבת כבודם מול ילדיהם והסביבה. למדינת ישראל יש שם עולמי כמובילה בתחום, עם פרויקטים כדוגמת פרויקט תהיל”ה שזכה בפרס אונסק”ו. נפעל לתיקון הדרגתי של תוכניות השלמת ההשכלה למבוגרים וחיזוקן .

תכנית החינוך של  ‘כולנו’ ב-300 בתי ספר נבחרים

נפעיל תכנית ב-300 בתי ספר שיימצאו מתאימים על פי קריטריונים לתקצוב דיפרנציאלי, על מנת להתחיל את השינוי לצמצום פערים ולשוויון הזדמנויות אמיתי בחינוך.

בתי הספר, יחד עם הרשות המקומית, יתחייבו להיצמד לעקרונות פדגוגיים ועימם יבנה מודל מותאם לצרכיהם בהנחיית הפיקוח של מחוזות משרד החינוך, אשר ילוו אותם לאורך כל הדרך ויוודאו קידומו של כל תלמיד .

300 בתי הספר שיבחרו יזכו לקידום משמעותי בתחומי התקצוב הדיפרנציאלי, העצמת מורים ותלמידים, הבאת כוחות הוראה חדשים, מניעת נשירת תלמידים על-ידי חיזוק מצוינות וכשרונות. בנוסף, כדי לקדם פדגוגיה חדשה, 300 בתי הספר יעברו מכיתות הלימוד המסורתיות לסביבות למידה מותאמות, המאפשרות יותר למידה ודרכי הוראה מגוונות.

 2. חיזוק מערכת הבריאות הציבורית וביטול תשלומי יתר

זכות היסוד הבסיסית ביותר לאדם בישראל היא הזכות לקבל שירותי רפואה ובריאות באיכות ראויה, בזמינות גבוהה וללא קשר ליכולתו הכלכלית. בשל חוסר יעילות ברפואה הציבורית, עליה כולנו ממילא משלמים על פי חוק ביטוח בריאות, נוצר מצב לפיו איכות הטיפול וזמינותו תלויים בגודל כיסו של המטופל.

עקרון העל לאורו תפעל מפלגת כולנו הינו החזרת משקלה של הרפואה הציבורית בישראל למקום הראוי לה: רפואה ציבורית הנשענת ברובה על מימון ציבורי (תשלומי מבוטחים על פי חוק ביטוח בריאות),  ללא הזדקקות לפניה לשירותי רפואה פרטיים יקרים . אנחנו מאמינים ביצירת מערכת בריאות ציבורית שוויונית המעניקה לכל אזרח בישראל זמינות גבוהה ואיכות ראויה של טיפול רפואי, ללא תשלומים נוספים.

 

1. נפעל נפעל להרחבה ניכרת של סל הבריאות, שתאפשר מתן תרופות מצילות חיים בהיקף נרחב מזה הקיים היום.

 

2.  נקצר את זמני ההמתנה לתורים על-ידי שימוש בתשתיות בתי החולים הציבוריים בשעות אחר הצהרים כדי לבצע בדיקות, טיפולים וניתוחים. נעודד עבודה במשמרת שניה של רופאים והצוותים הרפואיים ללא תשלום נוסף מהחולים.

 

3. נפעל בצורה תקיפה כנגד תופעת הרפואה השחורה בישראל, תוך יצירת מנגנון כללים והוראות אשר ימנעו ניצול של משאבי בתי החולים לטובת רפואה פרטית, הגברת האכיפה כנגד תופעות הרפואה השחורה (לרבות – תשלומים ישירים לרופאים, שימוש במתקני בית החולים ללא הרשאה, מתן מתנות והטבות לרופאים, גביית תשלומים בעד טיפולים שאמורים להינתן ללא תשלום במסגרת ביטוח הבריאות הרגיל ועוד).

 

4. נפעל לשינוי מבני בענף הביטוחים המשלימים והפרטיים בישראל תוך כדי ריסון מערכת הרפואה הפרטית בישראל, במטרה להגביר שקיפות ולמנוע כפילויות בביטוחי בריאות. בין השאר נפעל ליצירת חוזי ביטוח אחידים בתחום ביטוחי הבריאות המשלימים והפרטיים, במטרה ליצור את התנאים לתחרות. תחרות זו המשולבת בחוזים אחידים, תביא להוזלה ניכרת של עלות הביטוחים, ולעליה ניכרת באיכותם, תוך הנגשתם לציבור הרחב.

 

5. נגדיל את מספר המיטות בבתי חולים בישראל להקטנת הצפיפות הבלתי נסבלת הקיימת כיום בבתי החולים. מספר המיטות לאלף נפש כיום בישראל הוא מבין הנמוכים ביותר במדינות ה-OECD.

 

6. נגדיל את מספר האחים והאחיות בישראל. כיום מספר האחים והאחיות בישראל לכל אלף תושבים הוא מהנמוכים במדינות ה-OECD(כמחצית מהממוצע ב-OECD).

 

 

 3. המלחמה בעוני

 

בשנת 2014, חיים בישראל מעל למיליון ושש מאות אלף עניים, מתוכם כ-750 אלף ילדים עניים (על פי דו”ח הביטוח הלאומי). ישראל היא בעלת שיעור העוני היחסי הגבוה ביותר מבין מדינות ה -OECD, אחרי מקסיקו.

 

1. אימוץ מלא של המלצות הועדה למלחמה בעוני

בשנת 2013 מינתה ממשלת ישראל וועדה למלחמה בעוני בראשות מר אלי אלאלוף. המלצות הוועדה המלאות לא אומצו על ידי ממשלת ישראל. נפעל לאימוץ מלא של המלצות דו”ח הוועדה למלחמה בעוני, כדי להגיע בתוך עשר שנים לשיעור העוני הממוצע במדינות ה OECD.

 

2. בטחון תזונתי

נדאג לבטחון תזונתי לכל אזרחי ישראל ולהקצאת המשאבים הדרושים ליישום ההחלטות בנושא

 

 

 4. דיור ציבורי

 

1. יישום המלצות דו”ח הועדה למלחמה בעוני (ועדת אלאלוף) לעניין הגדלת מלאי הדיור הציבורי, הן על ידי רכישת דירות מיד שנייה (דירות נ”ר), והן באמצעות מכרזי קרקע של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. בנוסף, הרחבת השיטות באמצעותן תרכוש המדינה דירות למלאי הדיור הציבורי. גיוון אמצעי הרכישה עשוי להוזיל את מחירי הדירות שיירכשו, למנוע ריכוזי עוני ולהבטיח תמהיל חברתי מאוזן יותר.

 

2. צמצום משמעותי של התור לדיור הציבורי על ידי הגדלת הסיוע בשכר דירה.

 

3. ליווי משפחות נזקקות בתהליך השכירות, במסגרתו איתור וסיוע לשוכרים עד לשלב החתימה על החוזה.

 

4. שימוש ברווחי מכירת דירות ציבוריות לטובת שיפוץ דירות מוזנחות כדי לשפר את איכות חייהם של המתגוררים בדיור ציבורי.

 

 5. נשים מובילות קידום ושוויון הזדמנויות לנשים

בישראל 2015, למרבה הצער, הפערים בין נשים לגברים טבועים עמוק בשוק העבודה, בפוליטיקה ובקרב אוכלוסיות מוחלשות. נשים עניות מן הגברים, הן עדיין אינן נהנות משוויון בשכר, בתנאים ובהזדמנויות הקידום.

אנחנו נפעל לקידום ושוויון הזדמנויות לנשים, בהובלת נשים שישולבו ברשימת כולנו לבחירות לכנסת ה -20.

 

1. הנהגת נשים בחברה הישראלית.

א. על נשים לקחת חלק פעיל בעיצוב מדיניות ויש לראותן חלק בלתי נפרד מכל תהליך קבלת החלטות בזירה הציבורית.

 

ב. נפעל נחרצות לקיום שוויון זכויות מלא לנשים בכל תחומי החיים, לרבות בפוליטיקה ובממשל, במערכת המשפט, במוקדי כוח והשפעה, בייצוג הולם בחברות פרטיות וציבוריות ובשילוב ראוי בשוק העבודה.

 

ג. מפלגת כולנו תפעל למניעת הדרת נשים במרחב הציבורי, במטרה לחתור לשוויון מגדרי בכל תחומי החיים. מעמדן של נשים בחברה מהווה מדד ערכי ומעשי לקיומה של חברה שוויונית וצודקת.

 

2. עידוד תעסוקת נשים

שיעור השתתפותן של נשים במעגל התעסוקה נמוך. רק 52.6% מכלל אוכלוסיית הנשים מועסקות, לעומת 62.3% בקרב גברים, וכשליש מהנשים העובדות מועסקות במשרה חלקית. יתרה מזו, 25% מהנשים בישראל מוגדרות כעקרות בית, מול 2.7% בלבד מהגברים. גם בבחינת השכר, הפערים מדאיגים, נשים משתכרות כ- 63% עד 66% מהכנסתם החודשית של גברים.

 

 

2. א. הרחבת הסיוע במעונות יום לילדים עד גיל 3, כדי לאפשר לנשים לצאת ולעבוד במשרה מלאה ולהשתכר יותר

כיום, הורים ובעיקר אמהות ניצבים בפני חומה בחזרתן למעגל התעסוקה לאחר לידה או גידול תינוק. העלויות הגבוהות של המעונות הפרטיים ומיעוט האפשרויות במעונות יום הציבוריים, מדירים את רגליהם של נשים מחזרה לעבודה. מימון מעונות לילדים ע”י המדינה רק מעל גיל 3, מהווה חסם עיקרי. יותר מעונות וגנים לילדים, בעלויות נמוכות יותר יעודדו יותר הורים, ובעיקר אמהות, לצאת לעבודה.

 

2. א.1. נעמיק את הסבסוד ונרחיב את הקריטריונים לזכאים למעונות יום ציבוריים כדי להוזיל את העלות המשפחתית הגבוהה.

 

2. א.2. נכניס מעונות יום פרטיים למסגרת הציבורית כדי להרחיב משמעותית את המענה לציבור המשפחות בישראל. נעשה זאת תחת מחיר מפוקח ומסובסד, ובתקן חינוכי ראוי.

 

2. א.3. נתמוך בסבסוד משפחתונים לגילאי 0-3, העומדים בקריטריונים ותחת פיקוח, על מנת לגוון ולעודד תחרות בתחום.

 

2.א.4. נאיץ את יישום התכניות הקיימות להקמת מעונות יום לילדים, ונבנה חדשים במימון מדינה תוך הסרת חסמים ביורוקרטיים ובשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות כדי לאפשר יותר מקומות לילדים של הורים עובדים.

 

2. ב.  צהרונים חינם לגילאי 3-9 הכוללים מסגרת חינוכית באשכולות 1-4 כדי לאפשר לנשים להשתלב במשרה מלאה ולהשתכר יותר

 

2.ב.1. נבטל את ההשתתפויות העצמיות (נעניק סבסוד 100%) לצהרון בגילאי 3-9 בערים באשכולות סוציואקונומיים 1-4, כדי לאפשר להורים עובדים, ובעיקר לנשים, גמישות באפשרויות התעסוקה (משרה מלאה) ולהקל על יוקר המחיה.

 

2.ב.2. נרחיב את הצהרונים הציבוריים (צילה) גם לאשכולות גבוהים יותר תוך מתן סבסוד דיפרנציאלי כדי לעודד הורים לצאת לעבודה ולהקל על יוקר המחיה.

 

2.ב.3. נשפר את ההיבטים החינוכיים בצהרונים כדי לספק לילדי הורים עובדים סביבה חינוכית הכוללת לימוד, העשרה, חוגים וארוחה חמה.

 

2. ג.  שוויון הזדמנויות לתעסוקת נשים חרדיות

מפלגת כולנו תפעל להתאמת מקומות עבודה לנשים חרדיות ולפיתוח מסגרות לימוד להכשרת נשים חרדיות.

למרות עליה משמעותית בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה של נשים חרדיות, רמת השתכרותן עדיין נמוכה. הקשיים בשוק העבודה לנשים חרדיות נובעים ממספר גורמים: מחסור במקומות תעסוקה המתאימים לצביון המגזר החרדי, בעיקר באזורים בעלי ריכוזי אוכלוסיה חרדית, מחסור במסגרות לימודים שיכשירו נשים חרדיות למקצועות שונים, המחויבות של הנשים לטיפול בילדים, והעלות הגבוהה של מסגרות טיפול חלופיות. לאוכלוסיה זו נדרשים מענים מיוחדים בשל אופיה הייחודי.

 

2.ד. שוויון הזדמנויות לתעסוקת נשים במגזר מיעוטים

נפעל להכשרת נשים ממגזרי מיעוטים במקצועות שונים והכוונתן התעסוקתית, ונקל על יציאתן לעבודה באמצעות הקמת מעונות יום.

נרחיב את מסגרת החממות לתמיכה בעסקים קטנים, בדגש על מיזמי נשים ממגזרי המיעוטים ונטפל בפערי תשתיות תחבורה ציבורית המקשים על ההגעה מריכוזי אוכלוסיות מיעוטים אל מרכזים תעסוקתיים.

 

2. ה. סיוע תעסוקתי לנשים הפונות ל’קריירה שנייה’

כיום, יותר ויותר נשים מבקשות להתחיל ‘פרק שני’ בחייהן, קריירה שנייה.  אנחנו נפעל להתאמת והקמת מרכזי הכוון והשמה לאוכלוסיות בעלות ניסיון תעסוקתי, שלא הצליחו להשתלב בתעסוקה. תיבנה תכנית כוללת לרבות הכשרה והכוונה בפיקוח ובקרה של המדינה.

 

 

3. תמיכה במשפחות חד הוריות

מפלגת “כולנו” תפעל לבחינה מעמיקה ומחודשת לצרכיהן של משפחות אלו לצד החקיקה הקיימת והתאמתה לצרכי המשפחה המודרנית.

בשנת 2013 הגיע מספר המשפחות החד-הוריות בישראל ל- 137 אלף, ב- 97% מהמשפחות החד הוריות עומדת אישה בראש המשפחה. שיעור העוני של ילדים במשפחות חד-הוריות גבוה ב- 10% משיעורם במשפחות שבהן זוג הורים, אף שבמשפחות חד-הוריות מספר הילדים הממוצע קטן יותר.

 

4. “אבא חוזר מוקדם הביתה” – לעידוד השוויון בנטל ההורות

נעודד מעסיקים להגדרת יום בשבוע בו אבות יצאו מוקדם מהעבודה אל משפחתם, כדי לסייע בהפחתת הנטל על אמהות, ולקיים צעדים ראשונים חשובים לקידום המודעות הציבורית לשוויון בנטל ההורות.

 

5. מניעת אלימות כלפי נשים

מדי שנה נפתחים למעלה מ-13,000 תיקי חקירה בגין עבירות אלימות כלפי נשים במשפחה. בכל שנה נפתחים בין 4,500-5,000 תיקים בגין עבירות מין. למעלה מ- 70% מהתיקים בגין עבירות מין הן עבירות מין כלפי נשים.

אלימות במשפחה היא תופעה חמורה שיש לטפל בה במלוא הרצינות והכלים הממשלתיים. בדב בבד עם הגברת האכיפה ופעולה להחמרת הענישה נפעל להקמת גוף ממשלתי שירכז את הנתונים, המידע ודרכי הטיפול בתופעה, ויעביר את האינפורמציה בין הגופים השונים.

הקלה בקבלת מענק הסתגלות ביציאת אישה שסבלה מאלימות ממקלט – החוק קובע כיום כי אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות במשך 60 יום לפחות ולא שבה לביתה לאחר היציאה מהמקלט תקבל מענק של כ-8,000 ש”ח, ותוספת של 1,000 ש”ח בעבור כל ילד, אך לא יותר משני ילדים. מפלגת כולנו תפעל לשינוי חקיקה אשר יאפשר את קבלת המענק לאחר שהייה של 30 יום במקלט ובתוך 30 יום מקבלת אישור הזכאות. כמו כן נפעל לשינוי חקיקה אשר יבטל את ההגבלה של מספר הילדים בזכאות למענק הסתגלות.

 

6. איכות חיים לקשישים בישראל

בישראל, שיעור הקשישים עומד על 9.9% ביחס לאוכלוסייה, וצפוי להכפיל את עצמו לקראת שנת 2030. הוא הקטן ביותר בהשוואה למדינות ה-OECD, שם הממוצע עומד על 16%. אולם, כרבע מהקשישים בישראל הם עניים לעומת 12.5% בממוצע במדינות ה- OECD. ישראל נמצאת בראש הטבלה בין מדינות העולם המערבי, ביחס לעוני בהכנסה פנויה בקרב קשישים. על מנת לטפל בבעיית העוני בקרב אוכלוסיית הקשישים, ובניהם ניצולי שואה, נדרשת ראיה רחבה ומערכתית של הגופים הקשורים לנושא.

 

6. א.  הגדלת קצבת הבטחת הכנסה

 

בישראל חיים כיום כ-420,000 איש שהגיעו לגיל הפנסיה ללא הסדר פנסיוני. במסגרת אימוץ דו”ח הועדה למלחמה בעוני (“ועדת אלאלוף”), תוגדל לאוכלוסיית הקשישים קצבת הבטחת ההכנסה לפחות ב-200 ש”ח לחודש לאדם.

 

בחינת מצבה הכלכלי של אוכלוסיית הקשישים מלמדת כי למרות מערך הקצבאות, רמת הכנסתם של כ- 22.7% מקרב משקי הבית, אשר בראשם עומדים קשישים, היא מתחת לקו העוני (על פי נתוני 2012). קשישים רבים מגיעים לגיל זקנה ללא מקורות הכנסה מלבד קצבת הזקנה של ביטוח לאומי, בעיקר מפני שאין ברשותם הכנסה מקרן פנסיה. תוספת זו של “השלמת הכנסה”, מבקשת להבטיח, יחד עם קצבת הזקנה, הכנסה אשר תאפשר קיום סביר.

 

6. ב.  פנסיה

 

מצבם הכלכלי של הקשישים בישראל ותלותם במערכת הקצבאות הביאה להחלטה להחיל פנסיית חובה על ציבור העובדים ולהקטין את הסיכון לעוני באוכלוסייה זו עם פרישתם מעבודה. מערך החיסכון הפנסיוני בישראל פגיע לסיכונים פיננסיים, וכל משבר פיננסי עלול לדרדר את החוסכים לעוני בעת הפרישה. ‘אגרות החוב המיועדות’, המונפקות על ידי המדינה ראוי שיהוו כלי משמעותי למניעת סיכונים לציבור העובדים במועד הפרישה.

 

6. ב. 1.  התאמת גיל החוסך לרמת הסיכון של חסכונותיו, כדי למנוע סיכון החיסכון לקראת פרישה

נפעל לכך שכל גופי הפנסיה הצוברת (למעט קרנות הפנסיה הוותיקות ופוליסות מבטיחות תשואה) יחילו מודל (כדוגמת המודל הפנסיוני הצ’יליאני) להתאמת רמת הסיכון לגיל החוסך כברירת מחדל על ניהול כל כספי הפנסיה. זאת במטרה להקטין את הסיכון לכספי הפנסיה של החוסכים המבוגרים מחד, ולהגדיל את התשואה של הצעירים מאידך. בנוסף נשנה את חלוקת פריסת האג”ח המיועדות כך ששיעור גבוה יותר יוקצה ככל שגיל החוסך גבוה יותר.

 

6. ב. 2. פתרון לפנסיות עולים שנחסכו בחו”ל ואינן משולמות

בישראל חיים כיום עשרות אלפי עולים אשר חסכו כספים פנסיוניים במדינות המוצא, בעיקר ממדינות ברית המועצות לשעבר. אלה אינם מקבלים את קצבת הפנסיה האמורה להיות משולמת ממעסיקיהם בחו”ל. אנחנו נפעל לקיום משא ומתן עם מדינות אלה ולחתימת הסכמים להעברת תשלומי הפנסיה מחו”ל.

 

6. ג.  דיור לקשישים

סוגיית הדיור בקרב הקשישים קריטית בקביעת רמת ואורח חייהם. נפעל כדי לשפר את פתרונות הדיור לקשישים עם רמת הכנסה נמוכה ולאלו המתקיימים מקצבאות.

 

6. ג. 1.  התאמת דיור ציבורי לקשישים – נפעל להתאים דירות של קשישים המתגוררים בדיור ציבורי לצרכיהם הייחודיים.

 

6. ג. 2.  הוספת יחידות דיור בבתי גיל הזהב – נפעל לייעד 15%-20% מהמלאי שיתווסף לדיור הציבורי בישראל, לטובת הקמת בתי גיל הזהב חדשים עבור קשישים. זאת מתוך ההכרה כי חלק מהממתינים לדיור ציבורי, וכן חלק לא מבוטל מהדיירים הוותיקים של הדיור הציבורי, הם קשישים.

 

6. ג. 3. סיוע בשכר דירה לקשישים חסרי דירה

נסייע בשכר דירה לקשישים ותיקים חסרי דירה המקבלים קצבת השלמת הכנסה.

כיום, קשישים עולים נתמכים, נהנים מסיוע בשכר דירה בסיסי גם אם הם מתגוררים עם בני משפחתם. מדיניות זו מקטינה את הביקוש לדירות ומטיבה עם הקשיש המקבל תמיכה הדוקה מבני המשפחה. נפעל להחיל כלל זה גם על קשישים ותיקים חסרי דירה שמקבלים קצבת השלמת הכנסה.

 

 

6. ד. בריאות

 

6. ד. 1 . הרחבת סל התרופות והפחתת עלויות הבריאות לקשישים

צריכת שרותי הבריאות עולה עם העלייה בגיל וכך גם ההוצאות למרכיבי טיפולים וסיעוד שאינם כלולים בסל הבריאות. בריאותם של הקשישים מושפעת מיכולתם לצרוך את שירותי הבריאות להם הם נזקקים. קשישים רבים אינם מודעים לזכויותיהם ולעיתים אף אינם זוכים לטיפול הרפואי הנדרש להם לאור החסמים במערכת הזכויות והשירותים ומגבלות אישיות עקב מצבם הרפואי.

 

 

6. ד. 2. הרחבת סל הבריאות

נפעל להרחבה ניכרת של סל הבריאות שתאפשר מתן תרופות מצילות חיים בהיקף נרחב מזה הקיים היום.

 

6. ד. 3.  הפחתת ההשתתפות העצמית לתרופות

נפחית את ההשתתפות העצמית בגין תרופות, שירותים רפואיים ואביזרי עזר לקשישים המקבלים קצבת השלמת הכנסה.

 

6. ד. 4. השתתפות בטיפולי שיניים

נקבע השתתפות מדינה בעלות הוצאות טיפולי שיניים לקשישים מגיל 75 ומעלה המקבלים השלמת הכנסה.

 

6. ד. 5. קיצור זמני המתנה לטיפולים רפואיים

נקצר את זמני ההמתנה לתורים על ידי שימוש בתשתיות בתי החולים הציבוריים בשעות אחר הצהרים כדי לבצע בדיקות, טיפולים וניתוחים. נעודד עבודה במשמרת שנייה של רופאים והצוותים הרפואיים ללא תשלום נוסף מהחולים.

 

6. ה. סיעוד

 

6. ה. 1. צמצום משמעותי של התור לאשפוז סיעודי גריאטרי

נקצה את התקציב הדרוש על מנת לצמצם באופן משמעותי את התור בהמתנה לאשפוז סיעודי. כיום, קשישים העומדים בקריטריונים לאשפוז נאלצים להמתין באשפוז ממושך בבתי חולים או בבתיהם. הגדלת התקציב תאפשר פתרון באופן מיידי.

 

6. ה. 2. פיקוח על מוסדות אשפוז

נפעל לקביעת גוף אחד, בעל סמכויות אכיפה, שיפקח על הטיפול במוסדות גריאטריה אקוטית, אשפוז שיקומי גריאטרי, אשפוז סיעודי, סעודי מורכב ותשושי נפש. נקבע מדדי שירות ראויים, ושיטת תגמול המאפשרת מתן בונוסים, למוסדות שיקבלו דירוג גבוה מהמינימום המתחייב, לצד אכיפה בלתי מתפשרת בהפרות, לרבות קנסות כבדים וצווי סגירה. כל זאת על מנת שהקשישים יקבלו טיפול ראוי ושירות טוב.

 

6. ה. 3. הגדלת מספר המיטות במוסדות אשפוז

נגדיל את מספר המיטות באשפוז גריאטריה אקוטית, אשפוז שיקומי גריאטרי, אשפוז סיעודי, סעודי מורכב ותשושי נפש. נפעל למיפוי היצע מיטות האשפוז לפי אזורים, על מנת לתת את המענה במקומות הנדרשים.

 

6. ה. 4. הרחבת כח האדם במוסדות אשפוז

נפעל לעידוד לימוד מקצוע הסיעוד. נתמרץ אחים ואחיות לעבוד במוסדות אשפוז גריאטרים ונעודד הכשרות והדרכות לכח עזר לסיעוד במוסדות האשפוז.

 

6. ו. הקמת מרכזי יום קהילתיים לקשיש 

נקים, בשיתוף הרשויות המקומיות, מרכזי יום, ברמה נאותה ובקרבה לריכוזי מגורים ולתחבורה ציבורית שיעניקו לקשיש פעולות העשרה, חברה, חוגים, וכדומה.

אנו מאמינים כי קשיש החי בסביבתו המוכרת, בתוך קהילתו, לצד בני משפחתו, תורמת רבות לאיכות חייו.

כולנו שומרים על קשר

טלפון

03-7946974

info@kulanu-party.co.il